Hur bli medlem?

Anmäl intresse via vår admin mail och ange vilken dag du är intresserad av. Medlemsavgiften är 500kr per termin (2019 resp vt 2020) samt en aktivitetsavgift på 500kr per termin.

 Aktivitetsavgiften används för att anordna gemensamma aktiviteter t ex utställning, engagera lärare etc.

Tills vidare har vi ateljeplatser till och med april 2020. Planering för att skaffa ateljeplatser efter april pågår.

Vår mailadress är admin@atelje-edsvik.se