Hur bli medlem?

Anmäl intresse via vår admin mail och ange vilken dag du är intresserad av. Medlemsavgiften är 500kr per termin (vt 2022) samt en aktivitetsavgift på 500kr per termin.

Aktivitetsavgiften används för att anordna gemensamma aktiviteter
t ex utställning, engagera lärare etc.

Tills vidare har vi ateljéplatser till och med april 2022. Planering för att skaffa ateljéplatser efter april pågår.

Vår mailadress är admin@atelje-edsvik.se