Föreningen

Ateljéförening Edsvik startades 2019 av kursdeltagare på Edsviks Konsthall. Idag har vi fler än 100 medlemmar, allt från många som har målat länge till nybörjare. Vi målar i grupper veckans alla dagar i Ateljé Edsvik, en trevlig lokal i den tidigare konsthallen på Stallbacken, Landsnoravägen 42 i Sollentuna.

Föreningen ska främja medlemmarnas konstnärliga utveckling genom att:

  • anordna konstaktiviteter som exempelvis lärarledda föredrag, workshops och utställningar
  • tillhandahålla gemensam lokal för medlemmar för att måla samt utbyta kunskap och erfarenhet inom måleriet med likasinnade

Styrelsen för ateljéföreningen består av Eva Almén ordförande, Carina Trofast vice ordförande, Ann-Christine Backman kassör, Eva Bergström sekreterare samt ledamöterna Barbro Juhl Gestner och Eivor Nyberg. Suppleanter är Eva-Lotta Lundberg och Kerstin Sunemark Nyman. Grupper som inte representeras via någon i styrelsen deltar med adjungerad medlem.

Föreningens Konstråd består av Lena Wallier, Barbro Juhl Gestner, Monica Larsson och Kerstin Sunemark Nyman. Konstrådet föreslår och ordnar olika aktiviteter, exempelvis medlemsutställningar i ateljén.

Stadgar Ateljéförening Edsvik

Besök gärna vår digitala utställning på galleri-atelje-edsvik.se, där ett trettiotal av våra medlemmar visar sin konst.