Välkommen till Atelje Edsvik hemsida

Pga Coronavirus är aktiviteterna f n begränsade. Lördagsgruppen arbetar ännu men med begränsat antal deltagare. Dock – många av oss arbetar hemma och vi lägger nu ut arbeten under rubriken Galleri. Gå gärna dit och se vad vi gör och har gjort – flera tidigare utställningar finns där.

Kolla på denna hemsida där vi informerar om läget och när vi börjar arbeta i atljen igen.

Följ denna länk till en artikel i Mitt i Sollentuna; https://mitti.se/nyheter/vernissage-vaningarna-konsthall/?omrade=sollentuna#.XjLSyFPGtxI.mailto

Föreningen startades av deltagare i kurser på Edsviks Konsthall. Vi disponerar för närvarande en lokal i den den tidigare konsthallen  Landsnoravägen 42 i Sollentuna