Bli medlem

Du målar i valfri teknik och tar med eget material.

Föreningens grupper målar veckans alla dagar: måndag 9-16, tisdag 11-14.30, onsdag 9-17 (två grupper), torsdag 11-20 (två grupper), fredag 9-15, lördag 9-16, söndag 9-19 (två grupper). Lördagar och söndagar 12-16 delar vi ateljén med Sollentuna Kommuns Skaparverkstad.

Just nu har måndagar, torsdag- kvällar och söndagar lediga platser.

Lärare/coacher anlitas regelbundet. Information om tillfällen med dem mailas till alla medlemmar.

Medlemsutställningar anordnas i ateljén av föreningens Konstråd, ofta på tema. Alla medlemmar är välkomna att delta, också om man inte följer temat. 

Information om utställningar, teman m m mailas till alla medlemmar.

Vårterminen 2024 pågår 8 januari-10 juni förutom på sportlov, påsk, 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag och Sveriges nationaldag.

Terminsavgift inklusive tillgång till ateljéplats är 1000 kr. Om du enbart vill vara medlem är avgiften 200 kr per termin. För kortkurser eller liknande med frivillig anmälan kan kostnad tillkomma.

Om du är intresserad av att bli medlem mailar du vår medlemsansvariga Ann-Christine Backman på acbackman@telia.com. I samråd med henne väljer du grupp en passande veckodag.