Ordningsregler

Regler för medlemmar i Ateljéförening Edsvik
Aterljéförening Edsvik hyr lokal i Ladugården Stallbacken.
I samtliga lokaler i Ladugården Stallbacken gäller följande hyresregler:

– Rök- och alkoholförbud
– Lokalen skall grovstädas, dvs. inget synligt skräp skall finnas kvar. Inga tavlor stående utefter väggarna. Matrester ska tas med ut från lokalen. (Lördag fm ska städbolag städa hela huset.)
-Sortera avfall i säckarna – plast och papper. Töm fulla säckar i containrar, som finns vid Edsbergs slott. Sätt i nya plastsäckar i papphållarna.
– Lokalens möblering skall återställas när ni lämnar.
–  Grupp/nyckelansvarig svarar för att inga obehöriga personer vistas i lokalen under hyrestillfället.
– Lokalerna får under inga omständigheter hyras ut till tredje part i andra hand.
– Kontrollera att lokalen är tom och att alla dörrar och fönster är låsta  samt att belysning är släckt, kaffebryggaren avstängd, bommen på innan ni lämnar och larmar på lokalen.
– Ansvarig för dagens grupp, ansvarar för att utrymningsvägarna hålls fria.
-Vid brand , ring 112.