Föreningens ändamål

Ateljéföreningens syfte och verksamhet:

Föreningen har till uppgift att inom Ateljéförening Edsvik främja medlemmarnas konstnärliga utveckling genom att

□ tillhandahålla gemensam lokal för medlemmar för att måla och utbyta kunskap och erfarenhet inom måleriet med likasinnade

□ anordna konstaktiviteter som t.ex lärarledda föredrag, workshops och utställningar

Vi arbetar i grupper varje veckodag måndag till söndag samt en del kvällar. Medlemmar blir i samråd tilldelad en grupp att tillhöra.