Föreningens ändamål

Föreningen har till uppgift att inom Ateljéförening Edsvik främja medlemmarnas konstnärliga utveckling genom att

  • tillhandahålla gemensam lokal för medlemmar att utbyta kunskap och erfarenhet inom måleriet med likasinnade
  • anordna konstaktiviteter för medlemmarna

Vi arbetar i grupper varje veckodag måndag till lördag mellan 9 och 15. Medlemmarna väljer vilken dags grupp de vill tillhöra. Om man inte kan sin valda dag är det möjligt att ta igen någon annan dag i veckan, i mån av plats den dagen.

För närvarande har vi 19 stafflier och arbetsbord vilket innebär att det nästan alltid kommer att var plats den alternativa dag som passar.